• Utredning

  (bilde hentet fra minskole.no)
  Indre Helgeland logopedtjeneste tilbyr utredning innenfor områdene:

  - språk- og talevansker
  - uttalevansker
  - kommunikasjonsvansker
  - lese- og skrivevansker / dysleksi
  -Dysfagi

 • Behandling

  (bilde hentet fra vikenlogopedi.no)
  Indre Helgeland Logopedtjeneste tilbyr behandling innenfor fagfeltene:

  - Afasi
  - Dysartri
  - Taleapraksi
  - Taleflytvansker
  - Parkinsongruppe
  - Stemmevansker
  - Språkvansker
  - Dysfagi/svelgevansker

 • Rådgivning

  (bilde hentet fra helsenorge.no)
  Rådgivning og veiledning vil inngå i all utredning og behandling som Indre Helgeland Logopedtjeneste tilbyr.

 • Kurs

  Indre Helgeland logopedtjeneste vil kunne tilby kurs innenfor ulike fagområder.
  - Språk
  - Kommunikasjon
  - Stemmebruk

  Ta kontakt, så kan kurs skreddersys til ditt/deres behov.

Hvis du ønsker eller har behov for noe utenom dette,

så ta gjerne kontakt.

 Vi avtaler et møte og ser på mulighetene sammen.

 
What do you want to do ?
New mail